Okresy warunkowe w angielskim

Język angielski posiada cztery tryby warunkowe. Mają one duże znaczenie w tym języku i są stosunkowo często używane. Stąd należy je dobrze opanować, bo dzięki temu łatwiej będzie nam się porozumiewać na co dzień w Anglii. Pierwszym z okresów warunkowych jest tryb zerowy. Ma on najłatwiejszą konstrukcję, gdyż nie zawiera żadnych przyszłych form. Stosujemy go do praw natury, czegoś, co dzieje się zawsze. Budujemy go, dając zarówno w zdaniu nadrzędnym jak i zdaniu podrzędnym warunkowym Present Simple.Angielski pierwszy tryb warunkowy stosujemy w przypadku gdy pewne zdarzenie będzie miało miejsce w przyszłości lub teraz, jeśli oczywiście zostanie spełniony pewien warunek w przyszłości lub teraz. Jego konstrukcja to: if +  Present Simple +  will lub can. Drugi tryb warunkowy stosujemy do określenia sytuacji, gdy pewne zdarzenie miałoby miejsce teraz lub w przyszłości, gdyby został spełniony pewien warunek teraz lub w przyszłości. Tutaj konstrukcja wygląda tak: if + Past Simple + would/could. Trzeci tryb dotyczy zdarzeń, które miałyby miejsce w przeszłości, jeżeliby został spełniony pewien warunek również w przeszłości. Wtedy zdanie takie budujemy analogicznie do: if + Past Perfect + would/could/might have + Past Participle. Jak widać angielski pełny jest ustalonych struktur, które sami musimy opanować.

Podobne artykuły

  • Okresy warunkowe w angielskimOkresy warunkowe w angielskim Język angielski posiada cztery tryby warunkowe. Mają one duże znaczenie w tym języku i są stosunkowo często używane. Stąd należy je dobrze opanować, bo dzięki temu łatwiej będzie nam się […]
  • Komnata tajemnic gramatyki angielskiejKomnata tajemnic gramatyki angielskiej Angielski jest językiem względnie łatwym, zawdzięcza to przede wszystkim brakowi odmiany rzeczownika przez typowe dla polskiego przypadki i bardzo uproszczonej odmianie czasownika przez […]
  • Obozy językoweObozy językowe Wyjazd do kraju, w którym język angielski jest jeżykiem urzędowym daje nam bardzo dobre warunki do nauki. W kraju gdzie rozmawia się po angielsku o wiele łatwiej będzie nam go przyswoić a […]
  • Myśl po angielskuMyśl po angielsku Warto umieć język angielski, jeśli nauczymy się go, nie tylko w formie pisemnej ale też w formie ustnej, wszystko będzie zdecydowanie łatwiejsze- nie tylko w życiu, bowiem łatwiej […]
  • Poprzez internetPoprzez internet Internet daje nam szerokie pole do popisu jeśli chodzi o języki. Nauka angielskiego poprzez internet też jest całkiem dobrym pomysłem. W internecie znajdziesz masę stron poświęconym […]
  • Płać za lekcje- to się opłaciPłać za lekcje- to się opłaci Niestety w dobie obecnych czasów, gdzie główną naszą rozrywką jest komputer, rozleniwiamy się i to do tego stopnia, że nic nam się nie chce, przede wszystkim uczyć. Trzeba zwrócić uwagę na […]